• Phương Khắc Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0986351837
  • Email:
   phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn tổ Anh văn - Khơme

 • Tài Nguyễn Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0944023559
  • Email:
   tainguyenthihan.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Anh văn

 • Nguyễn Thị Minh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UV BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0939732807
  • Email:
   nguyenthiminhtrang.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Anh văn. Phụ trách công tác Ban nữ công.

 • Lâm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Khơme ngữ
  • Điện thoại:
   0165916954
  • Email:
   lamthithuha.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Khơme.

 • Diệp Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0946632231
  • Email:
   diepminhtam.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Anh văn.

 • Danh Thị Minh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh Văn
  • Điện thoại:
   0939651302
  • Email:
   danhthiminhquang.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Anh văn.

 • Trịnh Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0974534674
  • Email:
   trinhkimngan.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Anh văn.

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 35
Tháng 07 : 1.984
Năm 2018 : 24.460