• Đặng Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0918251901
  • Email:
   dangthanhphonghtc3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung về các hoạt động của trường.

 • Trần Hữu Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0986359429
  • Email:
   tranhuunghia.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn.

 • Lưu Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh thái học
  • Điện thoại:
   0985868428
  • Email:
   luungocdiep@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác phong trào, cơ sở vật chất.

 • Trần Thanh Nhanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0918413782
  • Email:
   tranthanhnhanh.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách hoạt động chuyên môn tổ Ngữ văn, công tác Công đoàn trường.

 • Trần Khánh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ; Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Địa lý - Chứng chỉ GDQP&AN
  • Điện thoại:
   0985859717
  • Email:
   trankhanhhoa.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn GDQP&AN.

 • Trương Minh Cao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Phó chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0902824518
  • Email:
   truongminhcao.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn của tổ Thể dục - GDQP&AN.

 • Mai Quốc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0968225207
  • Email:
   maiquocduy.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các hoạt động chuyên môn của Tổ Toán.

 • Phan Thị Giả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   01697836725
  • Email:
   phanthigia.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý hoạt động của tổ Hóa học - Công nghệ.

 • Nguyễn Hoàng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   01263855769
  • Email:
   nguyenhoangtam.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí chung về công tác Đoàn

 • Nguyễn Thị Minh Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Địa lý
  • Điện thoại:
   0987226423
  • Email:
   nguyenthiminhly.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn tổ Sử - Địa - GDCD.

 • Nguyễn Duy Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0943656007
  • Email:
   nguyenduytuan.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách theo dõi hoạt động Đoàn khối buổi sáng. Kết nạp ĐVM, công tác thi đua khen thưởng. 

 • Phương Khắc Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0986351837
  • Email:
   phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn tổ Anh văn - Khơme

 • Lâm Phùng Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn, UV BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Lý
  • Điện thoại:
   0984838162
  • Email:
   lamphunghiep.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn tổ Vật Lí - Tin học.

 • Nguyễn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường, UV BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm KTCN
  • Điện thoại:
   0939351747
  • Email:
   nguyenvantoan.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách theo dõi hoạt động Đoàn khối buổi chiều. Phần việc thanh niên, công trình thanh niên.

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3
Hôm qua : 20
Tháng 05 : 4.117
Năm 2018 : 16.077
Tổng số : 16.077