Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn trình độ quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Đạt 90% sinh viên tốt nghiệp ra trường có năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

+ Quy mô các bậc và loại hình đào tạo hợp lý, cân đối theo tiêu chí của trường. Giữ ổn định quy mô đào tạo hệ chính quy. Tiến tới đào tạo mô quy đào tạo hệ chất lượng cao 50% vào năm 2020. Quy mô đào tạo liên kết hệ trung cấp nghề với các trung tâm dạy nghề của thành phố ổn định ở mức hiện tại. Quy mô đào tạo liên kết quốc tế đạt khoảng 10%.  Hàng năm có 500-700 lượt sinh viên tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi, với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong nước, nhà trường còn liên kết với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp ở nước ngoài để cử học sinh đi thực tập sinh tại các trường nghề của  Nhật Bản, Hàn Quốc …..